Kultura Populer - I

 

Kultura Populer xwe digihîne kîjan çaxên dîrokê, ev nav û têgeh ji ku tê, do û di roja me ya îro de çi ne nimûneyên wê yên sereke?SPONSORIYA VÊ BEŞÊ

POPKURD E-Kovara Populer Kulturê
http://popkurd.wordpress.com/


Çavkanî

a)     Leö Löwenthal, Edebiyat, Popüler Kültür ve Toplum, Wer. Beybin Kejanlıoğlu, Metis: 2013

b)     Herbert J. Gans, Popüler Kültür ve Yüksek Kültür, Wer. Emine Onaran İnciroğlu, YKY: 2018

c)      Kovara Doğu Batı, Dosye: Popüler Kültür, j. 15, 2001

d)     Bülent Somay, Tarihin Bilinçdışı: Popüler Kültür Üzerine Denemeler, Metis: 2015

e)     Burak Satar, Popüler Kültür ve Tekrarlanan İmajlar, Kozmos: 2015

f)      Enderhan Karakoç (ed.), Medya ve Popüler Kültür: Eleştirel Bir Yaklaşım, Literatürk: 2009

📻 LI SER PÊYAN, ÇEND KELAM


📻 AŞ Û BAŞ

📧hurbini1@gmail.com
Her mazûvan û berhemdar ji naveroka xwe berpirsîyar e.