Temsîlên Hişî di Edebîyata Çîrokî de

 

Di vê xelekê de me berê xwe da ka "hiş" di edebîyata çîrokî de çawa hatiye temsîlkirin.*Di vê xelekê de me berê xwe da ka "hiş" di edebîyata çîrokî de çawa hatiye temsîlkirin.

*Çavkaniya serekî:

Dorrit Cohn, Şeffaf Zihinler, Wer. Ferit Burak Aydar, Metis, 2008

*Çavkaniyên alîkar:

Remezan Alan, Destpêkek ji bo Zanista Edebiyata Modern, Peywend, 2005
Bextiyar Secadî & Mihemed Mehmûdî, Ferhengî Şîkaraney Zarawey Edebî, Aras, 2004

*Ferhengoka vê xelekê:
 • çîrokî / edebiyata çîrokî: fiction / kurmaca
 • ez-vegêrana bêaheng: ahenksiz öz anlatı
 • ez-vegêrana biaheng: ahenkli öz anlatı
 • monologa jêgirtî: alıntılı monolog
 • monologa ez-jêgirtî: öz alıntılı monolog
 • monologa vegêranî: anlatımlı monolog
 • monologa ez-vegêranî: öz anlatımlı monolog
 • nerît: tradition / gelenek
 • peywend: context / bağlam
 • şepola hişî: stream of consciousnes / bilinç akışı
 • temsîlên hişî: presenting consciousness / bilinç sunumu
 • vegêr: narrator / anlatıcı
 • vegêran: narrative / anlatı
 • vegêrana psîko: psychonarration / psiko-anlatı

📻 LI SER PÊYAN, ÇEND KELAM


📻 AŞ Û BAŞ

📧hurbini1@gmail.com
Her mazûvan û berhemdar ji naveroka xwe berpirsîyar e.